Жұлдызшамен (*) белгіленген тармақтарды толтыру міндетті.